พิชิต พิศนุภูมิ - Insureonline ประกันออนไลน์

ค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายใช้เงินเท่าไร ค่ารักษาพยาบาลแพงแค่ไหน ถ้าจ่ายเบี้ยประกันเพียงเล็กน้อย ได้สร้างเงินก้อนใหญ่ให้ครอบครัวดีไหมเอ่ย ?

ให้คำปรึกษาผ่านโปรแกรม Zoom

ให้คำปรึกษาผ่านโปรแกรม Zoom

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พิชิต พิศนุภูมิ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท บริหารการจัดการ MBA จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อมูลการทำงาน
สมาชิกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน #028517
สังกัด บริษัท เอไอเอ จำกัด
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการภาคอาวุโส ภาคแผ่นดินทอง อายุงาน 28 ปี
สโมสรจำนวนราย 50 รายประกันชีวิต
สโมสรจำนวนราย75 รายประกันชีวิต
สโมสรล้านเหรียญ (MDC) ปี2535 , ปี2536
สมาชิกไฟว์แอ๊ป 23 เดือนติดต่อกัน
MDRT 2559,2561,2562
กรรมการฝ่ายพิธีกร สโมสรไลก้า ปี2538 , ปี2540
ประธานสโมสรบ่ายวันเสาร์เครือชุมทอง 24 ปี2540
ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทตำแหน่งCore Agency Leader ปี2540
ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทตำแหน่งAmbassadors ปี2549
ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทตำแหน่ง Sinior Distric Director (SAC) ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขาย ปี2552 จนถึงปัจจุบัน
ประธานนักศึกษา MBA Executive #17
ประธานผ่านพ้น สมาคมตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดสกลนคร
ประธานผ่านพ้น Investment North East
ได้รับรางวัลบัณฑิตทรงคุณค่าจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี2557
งานด้านการเป็นวิทยากร
1.อบรมหลักสูตรความรู้ทั่วไปการประกันชีวิต พ.ศ.2545ถึง พ.ศ.2563
2.การจัดการพิจารณารับประกันภัย พ.ศ.2545 -2561
3.จรรยาบรรณตัวแทนประกันชีวิต พ.ศ.2545 -2561
4.หลักสูตรขอรับ /ขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต คร้ังที่1-4 (สมาคมตวัแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน)พ.ศ.2558-2563
5.อบรมความรู้เกี่ยวกับการลงทุน พ.ศ.2557-2562
6.อบรมความรู้วางแผนการเงิน พ.ศ.2557-2562
7.อบรมความรู้การประกันชีวิตควบการลงทุน พ.ศ.2557-2562
8.วิทยากรหลักสูตร FChFP ExcutiveProgram พ.ศ.2558-2562
9.วิทยากรหลักสูตรFA Prime พ.ศ.2559-2562
คุณวุฒิและการศึกษาด้านการวางแผนการเงิน
FChFP(Fellow CharteredFinancialPractitioner)รุ่นที่7 เกียรตินิยม
ChLP(Chartered LifePractitioner)รุ่นที่1
CFP Module1-6
Investment Consultant
พื้นฐานการวางแผนการเงิน
การวางแผนการลงทุน
การวางแผนการประกันภัย
การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ
การวางแผนภาษีมรดก
การจัดทำแผนการเงิน
วิเคราะห์หุ้นธนาคารพาณิชย์
วิเคราะห์หุ้นอสังหาริมทรัพย์
วิเคราะห์หุ้นพลังงานและสาธารณูปโภค
วิเคราะห์หุ้นบริการ
วิเคราะห์หุ้น ICT และสื่อสาร
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
รู้วิเคราะห์งบการเงิน 1 อ่านได้ใช้เป็น
รู้วิเคราะห์งบการเงิน 2 ฝึกวิเคราะห์แบบมืออาชีพ
ค้นหาหุ้นดีด้วย Stock Valuation
เทคนิคการบริหารพอร์ตอย่างเซียน 

1 ความคิดเห็น:

  1. สวัสดีครับ ผมได้ทำประกันกลุ่มกับ AIA ที่อำเภอหนองหาน ให้หลักฐานอะไรบ้างครับในการเคลมค่าชดเชยรายวัน และส่งหลักฐานไปที่ไหนครับ

    ตอบลบ